Rosenborg 1

Rosenborg 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2018

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2007 ca 11 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.