Rosenborg 2

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2022

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2009 ca 11 000 m2 kontor.

Uppdraget omfattar utredning inför kommande kontorsanpassningar.

Rosenborg 3

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2021

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2014 ca 7 000 m2 kontor.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Hekla 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2016

Slutfört: Pågår

Fastighetsutvecklingsprojekt i Kista, omfattar rivning av 3 befintliga fastigheter ca 20 000 BTA och nybyggnation av ca 65 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag för rivning, kulvertombyggnad samt projekteringsledning av programhandling.

Rosenborg 1

Rosenborg 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2018

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2007 ca 11 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Trollhättan 31B (en del av Urban Escape)

Kund: AMF Fastigheter

Påbörjat: 2016

Slutfört: 2019

Nybyggnation av bostadshus samt ombyggnation av underliggande galleriadelar, totalt 15 våningsplan inklusiv grundförstärkning.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Trollhättan 32 (en del av Urban Escape)

Kund: AMF Fastigheter

Påbörjat: 2015

Slutfört: 2017

Påbyggnad av befintligt kontorshus samt total ombyggnation av kontorsytor, totalt 8 våningsplan.

Nybyggnation av länkbyggnad mellan två fastigheter.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Trikåfabriken 8

Kund: Fabege

Påbörjat: 2018

Slutfört: 2020

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 1930 ca 18 500 BTA. Fabege lokalkontor.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Fartygstrafiken 2

Kund: Fabege

Påbörjat: 2018

Slutfört: 2020

Kontors- och butiksanpassningar av befintlig fastighet från 1945 ca 10 500 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i tidigt-, utförande- och uppföljningsskede.

Klara Zenit Cykelkoncept

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2015

Slutfört: 2016

Ombyggnation av f.d. skyddsrum, förråd, omklädningsrum till komplett Cykelkoncept för fastigheten.

Uppdraget omfattar projekterings-, projektledningsuppdrag i tidigt-, utförande- och uppföljningsskede.