Trollhättan 31B (en del av Urban Escape)

Trollhättan 31B (en del av Urban Escape)

Kund: AMF Fastigheter

Påbörjat: 2016

Slutfört: 2019

Nybyggnation av bostadshus samt ombyggnation av underliggande galleriadelar, totalt 15 våningsplan inklusiv grundförstärkning.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.