Hekla 1

Hekla 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2016

Slutfört: Pågår

Fastighetsutvecklingsprojekt i Kista, omfattar rivning av 3 befintliga fastigheter ca 20 000 BTA och nybyggnation av ca 65 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag för rivning, kulvertombyggnad samt projekteringsledning av programhandling.