Pågående projekt

Hekla 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2016

Slutfört: Pågår

Fastighetsutvecklingsprojekt i Kista, omfattar rivning av 3 befintliga fastigheter ca 20 000 BTA och nybyggnation av ca 65 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag för rivning, kulvertombyggnad samt projekteringsledning av programhandling.

Rosenborg 1

Rosenborg 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2018

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2007 ca 11 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Trikåfabriken 8

Kund: Fabege

Påbörjat: 2018

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 1930 ca 18 500 BTA. Fabege lokalkontor.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Fartygstrafiken 2

Kund: Fabege

Påbörjat: 2018

Slutfört: Pågår

Kontors- och butiksanpassningar av befintlig fastighet från 1945 ca 10 500 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i tidigt-, utförande- och uppföljningsskede.