Pågående projekt

Rosenborg 2

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2022

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2009 ca 11 000 m2 kontor.

Uppdraget omfattar utredning inför kommande kontorsanpassningar.

Rosenborg 3

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2021

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2014 ca 7 000 m2 kontor.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.

Hekla 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2016

Slutfört: Pågår

Fastighetsutvecklingsprojekt i Kista, omfattar rivning av 3 befintliga fastigheter ca 20 000 BTA och nybyggnation av ca 65 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag för rivning, kulvertombyggnad samt projekteringsledning av programhandling.

Rosenborg 1

Rosenborg 1

Kund: Vasakronan

Påbörjat: 2018

Slutfört: Pågår

Kontorsanpassningar av befintlig fastighet från 2007 ca 11 000 BTA.

Uppdraget omfattar projektledningsuppdrag i utförande- och uppföljningsskede.